You are currently viewing 5’inci Yargı Paketi İle Velayet Hakkında Yapılan Bazı Düzenlemeler

5’inci Yargı Paketi İle Velayet Hakkında Yapılan Bazı Düzenlemeler

Türk Medeni Kanunu’nda, çocuğun üstün yararı gözetilerek, kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre, kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

Yani bu düzenlemeye göre velayet kendisinde olmayan anne veya babaya velayet kararında belirtilen süreler içerisinde müşterek çocuğun velayet kendisinde olan anne veya baba tarafından gösterilmemesi daha doğru ifade ile kişisel ilişkinin engellenmesi, velayetin değiştirilmesine neden olabilecektir. Bu düzenlemenin bir amacı da çocukla kişisel ilişkisi engellenen ve bu nedenle icra dairesi vasıtası ile çocuğu ile kişisel ilişki tesis etmeye çalışan anne veya babanın ve en önemlisi çocuğun haklarının daha etkin korunması ve icra dairelerinin bu yolla iş yükünün hafifletilmesidir.

Bir cevap yazın