İŞ HUKUKUNDA SUİSTİMAL EDİLEBİLEN İHTİYARİ ARABULUCULUK ANLAŞMALARI ÜZERİNE

Arabuluculuk kurumunun zorunlu hale gelmesi ve yaygınlaşması ile birlikte kimi iş verenler iş akdi sonlandırılan işçileri için eskiden aldıkları yazılı ibraname yerine ihtiyari arabuluculuk yoluna müracaat ederek işçinin dava açmasının…

Okumaya devam edinİŞ HUKUKUNDA SUİSTİMAL EDİLEBİLEN İHTİYARİ ARABULUCULUK ANLAŞMALARI ÜZERİNE