İhbar Tazminatı

Av. Orhun Türkoğlu

İhbar Tazminatı; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde iş akdinin işçi veya işveren tarafından iş kanununda belirtilen önellere uyulmadan feshi halinde sözleşmeyi fesheden tarafın diğer tarafa ödemek zorunda olduğu tazminattır. Diğer bir ifadeyle ihbar tazminatı kıdem tazminatının aksine işçi aleyhine de doğabilen bir tazminattır. 4857 sayılı iş kanunun 17. Maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esas olup bu madde uyarınca  Altı aya kadar süren çalışmalarda iki hafta,  Altı aydan bir buçuk yıla kadar süren çalışmalarda dört hafta,  Bir buçuk yıldan üç yıla kadar süren çalışmalarda altı hafta,  Üç yıldan uzun süren çalışmalarda sekiz hafta, bildirim öneli (süresi) olarak uygulanmaktadır. Bu süreler aynı zamanda bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini fesheden tarafın ödeyeceği tazminat miktarının hesaplanmasında da esas alınmaktadır. Yani tazminat hesabında yukarıdaki bildirim önelleri, yükümlülüğe uymayan taraf açısından işçinin bir aylık brüt ücretine oranlama yapılarak tespit edilir. (http://hesaplabakalim.com/kidem-tazminati-hesaplama) siteye buradan kıdem tazminatı hesaplama motoru eklenebilir. Hesaplama motorunun üstüne ( not: hesaplama motoru tarafından yapılan hesaplama, alacağınız yaklaşık kıdem  tazminatı tutarını belirlemektedir, kesin hesap münferit durumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]