İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

Velayet hakkı ancak anne ve baba yahut bunlardan birisine ait olabilir. İçerdiği yetkilerin yanı sıra çocuğa dair bir takım görevler de getiren bu hakkın yasal bir sebep olmadıkça anne veya babadan alınması söz konusu olamaz. Velayet hakkını sona erdiren yasal sebeplerden birisi boşanma davası sonucu velayet hakkının eşlerden birine bırakılmasıdır. Böylece diğer eş açısından velayet hakkı sona ermiş olur. Diğer bir ifade ile aile mahkemesinde görülen dava sonucunda eşlerin boşanmalarına karar verilmesinin hukuki sonuçlarından biri de müşterek çocuklar üzerindeki velayete ilişkin hakların düzenlenmesi olup, bu husus boşanma davasının en önemli ve üzerinde durulması gereken noktalarından biridir. Eşler hakkında boşanma kararı veren mahkeme, bu kararla birlikte evlilik süresince eşlerin müşterek olarak sahip oldukları velayet hakkını düzenleyici hükümler de ihdas eder ve çocuğun yaşı, gelişimsel özellikleri, anne ve babanın sosyal ve ekonomik durumları gibi pek çok etkeni göz önünde bulundurarak boşanma neticesinde velayet hakkının hangi tarafa bırakılacağına karar verir. Eşlerin boşanması neticesinde velayet hakkı sona eren tarafın müşterek çocukla kuracağı kişisel ilişkinin esasları da yine boşanma kararıyla birlikte hüküm altına alınır. Velayet hakkı sona eren tarafın çocuğun bakım ve eğitim giderleri için nafaka ödemesine de mahkemece karar verilebilir.