İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

Kıdem Tazminatı; İş akdinin iş kanununda öngörülen sebeplerden bir tanesine dayanılarak feshedilmesi durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminat türüdür. Kıdem Tazminatına hak kazanılabilmesi için öncelikle en az altı ay iş sözleşmesi ile işveren nezdinde çalışılması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan bir işçinin iş akdinin işveren tarafından geçerli bir sebebe dayanmaksızın (haksız olarak) feshedilmesi halinde yahut işçinin geçerli bir sebebe dayanarak (haklı nedenle) iş akdini feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin bir aylık brüt ücreti dikkate alınır. İş akdi işveren tarafından haksız olarak feshedilen yahut iş akdini kendisi haklı sebeple fesheden işçi çalışmış olduğu her bir yıl için bir aylık brüt ücret kadar tazminata hak kazanır.