İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

Fikri ve Sınai Mülkiyet; Fikir ve Sanat Eserleri (copyrights), patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topografyaları, biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programları, veri tabanları, ticaret unvanı ve işletme adı, alan adları, know-how ve ticari sırları içeren bir üst kavramdır. Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku iletişim teknolojisinin ilerlemesi ve ticaretin globalleşmesi ile birlikte gün geçtikçe gelişen bir hukuk dalı olup uyuşmazlıkların çözümü noktasında uzmanlık gerektiren alanların başında gelmektedir.

Hukuk Büromuz bu kapsamda;

  • Marka Tescil/Yenileme/İptal Başvuruları,
  • Patent Tescil/Yenileme/İptal Başvuruları,
  • Faydalı Model Tescil/Yenileme/İptal Başvuruları,
  • Coğrafi İşaret Tescil/Yenileme/İptal Başvuruları,
  • Marka, Patent, Faydalı Model devir işlemleri ve lisans sözleşmeleri düzenlenmesi,
  • Fikri Sınai Hukuk Mahkemeleri ve Fikri Sınai Ceza Mahkemeleri nezdinde görülecek tüm hukuki ve cezai uyuşmazlıklar ile idari başvurular,

konularında, uzman avukatlar ve marka/patent vekilleri ile müvekkillerine profesyonel hizmet sunmaktadır.