Ticaret Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari hayatta şirketler ve gerçek kişi tacirler ticari faaliyetlerini yürütürken pek çok uyuşmazlıkla karşılaşabilmektedirler. Bu problemler basit alacak davalarından haksız rekabete, kıymetli evrak hukukundan sigorta hukukuna kadar geniş bir skalada kendisini göstermektedir. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde tacirler çoğu zaman problemlerini öncelikle kendileri (mali müşavirleri vs.) çözmeye gayret göstermekte, başarısız olduklarında ise son çare olarak bir avukattan yardım istemektedirler. Ancak bu durumda çoğu zaman kanuni süreler geçirilmiş olmakta ya da hızlı bir şekilde bitirilmesi gereken işlemlerin yapılamaması nedeniyle tacirler hak kaybına uğrayabilmektedirler. Bu nedenle yoğun ticari faaliyet yürüten şahıs ve şirketlerin, problem henüz ortaya çıkmadan önleyici tedbir olarak uzman bir avukattan yardım almaları ticari gelecekleri açısından önem arz etmektedir.

Hukuk büromuz bu kapsamda aşağıda sıralanan alanlarda müvekkillerine profesyonel destek sunmaktadır;

ŞİRKETLER HUKUKU

 • Ulusal veya yabancı şirketlerin kuruluşu,
 • Yabancı şirketlerin irtibat bürolarının kurulması,
 • Şirket Birleşmeleri ve devralmaları,
 • Genel Kurul toplantılarının yapılması ve iştiraki,
 • Şirketlerin feshi
 • Finansal kiralama

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Hukuk büromuz her türlü sözleşme için sözleşme öncesi müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşme metninin hazırlanması hizmetini vermekle birlikte özellikle aşağıda yer alan sözleşmeler kapsamında müvekkillerine profesyonel destek sağlamaktadır;

 • Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri,
 • İpotek ve rehin sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Şirket birleşme ve devralma sözleşmeleri,
 • Finansal kiralama sözleşmeleri,
 • Telif, lisans, franchise sözleşmeleri,
 • Distribütörlük sözleşmeleri,
 • Şirket kuruluş ana sözleşmeleri,
 • Şirketlerin risklerinin analizi

 

Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]