YTH HUKUK BÜROSU- Tercüman Sit. A-9 Blok K:16 D:66 Merkezefendi Zeytinburnu/İstanbul0212 416 1887 -www.orhunturkoglu.av.tr
KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
İnternet sitemizi kullanmanız dolayısıyla 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu
başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat kapsamında bir takım verilerinizin toplanması
saklanması işlenmesi aktarılması ve KVKK kapsamına dahil başkaca işlemlerin
gerçekleştirilmesi dolayısı ile veri sorumlusu olarak bilgilendirme amacımız kapsamında
söz konusu işlemlerin detayı hakkında açıklama yapmak istiyoruz. Mevzuata göre
kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir, özel
nitelikli kişisel veri ise kişilerin ırkı , etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileridir. Aydınlatma metnimiz özel ve genel nitelikli verilerin
her ikisi için de geçerli olup açıklamalarımız iki tanımı da kapsamaktadır.
Kişisel veri tanımına uygun bilgilerinizi YTH Hukuk Bürosu olarak bizimle paylaşmanız
durumunda “Gönder” butonuna tıklayarak ya da “onay kutucuğunu” işaretleyerek bu
verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz. İnternet sitemizi
kullanırken bir takım kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatımız ile bizimle paylaşmanızı
talep edebilmekteyiz, söz konusu kişisel verilerinizin fiziksel olarak, sözlü veya yazılı
şekilde toplanabileceği gibi elektronik ortamda da toplanabilir. Aynı şekilde kişisel
verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla doğrudan tarafımızca toplanabileceği gibi veri
sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından veya ifa ettiğimiz iş ve
hizmetin bir gereği olarak destek aldığımız ulusal uluslararası kişi ve kuruluşlar ile diğer
üçüncü kişiler tarafından internet sitemiz blok mesajları, iletişim formları gibi her türlü
iletişim kanalları aracılığı ile toplanabilmektedir. Bu verileriniz elektronik ya da internet
tabanlı araçlar ve diğer vasıtalar kullanılarak otomatik yöntemlerle elde edilebildiği gibi
tarafımıza sunduğunuz formlar sözleşmeler bildirimler adli veya idari merci kararları gibi
yöntemlerle de elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz yürürlükteki ilgili mevzuat
uyarınca hukuka iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun doğru ve güncel olarak belirli
açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte olup
mevzuatta öngörülen meşru amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.
KVK uyarınca veri sorumlusu olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz
yerine getirmekte olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile ölçülü olarak
söz konusu hizmetlerden faydalanmanız hak ve menfaatlerinizin korunması vs. amaçlar
ile KVK ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlenebilecek hizmetlerimiz kapsamında ve
ilgili mevzuata uygun olarak adli idari ve benzeri kurumlara veya yetkili kıldıkları kişi ya
da merciler ile somut olayın şartlarına göre yurt dışında olup olmamasından bağımsız
olarak ilgili üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilecek ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler
boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir

Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]