You are currently viewing ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI VE PAYLARIN BELİRLENMESİNDE GÖZETİLEN KRİTERLER

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI VE PAYLARIN BELİRLENMESİNDE GÖZETİLEN KRİTERLER

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası toplu yapılarda herhangi bir bağımsız bölümün veya kat irtifakı sahibinin o arsa üzerindeki payının orantısız ve aşağıda belirtilen hususlara uygun oranlanmadığı durumlarda ya da daha doğru ifade ile arsa payının özgülendiği bağımsız bölüme orantısız olduğu yani gerçeğe aykırı olduğu iddiası ile açılabilen bir dava türüdür.

Kat Mülkiyeti Kanunun 3. Maddesinde “Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.” şeklindeki ifade ile dava hakkı belirtilmiştir.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davaları genellikle malik tarafından kendisine olması gerekenden daha düşük arsa payı özgülemesi yapıldığı iddiası ile açılmakla birlikte bunun tam tersi de mümkündür, yani arsa payının olması gerekenden fazla olduğunu düşünen malik de Arsa Payı Düzeltilmesi davasını açabilir nitekim bu durumda da ortak giderlere daha fazla katkı yapmak zorunda kalınabilmektedir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında her bir bağımsız bölüm için Kat İrtifakının / Kat Mülkiyetinin tesis edildiği tarihteki durumu itibari ile değerlendirme yapılır yani örneğin 1992 yılında tesis edilen bir Kat İrtifakında maliklerden birinin açtığı davada yapının 1992 yılındaki özelliklerine göre arsa payı değerlendirmesi yapılır, yapı üzerinde sonradan meydana gelen süslemeler , tasarımlar, büyütmeler vb. durumlar dikkate alınmaz. Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında sıkça karşılaşılan Apartmanlar açısından bağımsız bölümler şu özelliklere göre puanlanarak arsa payları belirlenir;

-Büyüklük (Daire Alanı Brüt)
-Bulunduğu Kat
-Gün Işığını Alma Yüksekliği,
-Nem ve Isı Durumu,
-Ticari Reklam Kabiliyeti,
-Cephe Manzara Durumu

Arsa Payı Düzeltilmesi Davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri olup yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğun yer mahkemesidir. Yine bu davalarda zaman aşımı süresi bulunmamakta olup her zaman açılabilir.

Profesyonel yardım ve sorularınız için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
For professional help and questions, you can contact us through our contact numbers.

Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]