HİZMET TESPİT DAVASI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ- ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

T.C.YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No.Karar No.Tarihi: 2018/61202019/434013.06.2019 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SSGSSK/88 Davacı, davalılardan işverenlere ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen…

Okumaya devam edinHİZMET TESPİT DAVASI – ZAMANAŞIMI SÜRESİ- ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

DELİLİN MAHKEMECE VERİLEN KESİN SÜREDEN SONRA SUNULMASI YARGILAMAYI GECİKTİRME AMACI TAŞIMIYORSA SÜRESİNDEN SONRA SUNULAN DELİL KABUL EDİLEBİLİR

YARGITAY Hukuk Dairesi 2020/1146 E. , 2021/4791 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ: … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİDAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL, ALACAKTaraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, alacak davası…

Okumaya devam edinDELİLİN MAHKEMECE VERİLEN KESİN SÜREDEN SONRA SUNULMASI YARGILAMAYI GECİKTİRME AMACI TAŞIMIYORSA SÜRESİNDEN SONRA SUNULAN DELİL KABUL EDİLEBİLİR

MUVAZAA İDDİALARINA DAYALI DAVALARDA ALACAĞIN DOĞUM TARİHİNİN ÖNEMİ

T.C.Yargıtay23. Hukuk Dairesi Esas No:2014/1824Karar No:2014/6255K. Tarihi:14.10.2014 Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince…

Okumaya devam edinMUVAZAA İDDİALARINA DAYALI DAVALARDA ALACAĞIN DOĞUM TARİHİNİN ÖNEMİ