ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ- ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ'NE DAVACI : ............................. (TC Kimlik No:................)(Mernis Adresi)DAVALI : ................. (TC Kimlik No:........................)(Mernis Adresi)KONU : Anlaşmalı boşanma talebimizin sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR : 1-Davalı ............. ile , .........…

Okumaya devam edinANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ- ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ