İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

 • BOŞANMA

Boşanma, boşanma sebepleri, velayet, mal rejimleri, tazminat, nafaka Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı olan Aile Hukuku kitabı kapsamında düzenlenmiştir. Boşanma; Eşler hayattayken kanunda öngörülmüş bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir. Boşanma sebepleri genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak sınıflandırılabilir. Kanunda özel olarak düzenlenen boşanma nedenleri özel boşanma sebepleri olarak adlandırılır, Medeni Kanunun 166. Maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile boşanma ise genel boşanma nedenidir.

ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ; 

 • Zina

Eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken karşı cinsten biri ile isteyerek cinsi münasebette bulunmasıdır.

 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Ya Da Onur Kırıcı Davranış

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

 • Küçük Düşürücü Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, her suç değil sadece küçük düşürücü olan bir suç boşanma sebebi oluşturabilir. Belirtmek gerekir ki suçun küçük düşürücü olup olmadığı verilen cezaya göre değil toplumdaki anlayışa göre hakim tarafından takdir edilecektir. Genellikle dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, ırza geçme gibi suçlar küçük düşürücü suç sayılmaktadır. Suçu işleyen eşin bu suçtan dolayı mahkum olup olmaması önemli olmayıp suçun evlendikten sonra işlenmesi gerekmektedir. Haysiyetsiz hayat sürmeye örnek olarak randevu evi işletme, ayyaşlık, kumarbazlık, hayat kadını olarak çalışma haysiyetsiz hayat sürme olarak kabul edilmektedir. Kanun açık olarak hayat sürme kavramına değindiği için bir defalık haysiyetsiz davranış bu madde kapsamında boşanma sebebi oluşturmaz.

 •  Terk

Özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma nedenidir. Terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için;

 • Eşlerden birinin evlilik birliğini kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi,
 • Terkin en az altı ay sürmüş olması,
 • Terk eden eşe hakim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna rağmen dönmemesi,
 • Akıl Hastalığı Akıl hastalığı özel, nispi ve doğal olarak kusura dayanmayan bir boşanma sebebidir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için;

 • Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması,
 • Akıl hastası eşin iyileşmeyeceğinin resmi sağlık kurul raporuyla tespit edilmiş olması,
 • Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelmesi gerekir. Bu sebebe dayanarak dava açılması herhangi bir süreye tabi değildir.

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ;

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması: Bu genel boşanma sebebine göre evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
 • Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmaları (Anlaşmalı Boşanma): Eşlerin boşanma hususunda anlaşmış olmaları, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ve bu durumun ortak hayatın devamını beklenemez hale getirdiğine ilişkin bir faraziye olarak kabul edilmiştir.

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için;

 • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı,
 • Boşanmak için eşler ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş, diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmeli,
 • Hakimin tarafları bizzat dinleyerek yapmış oldukları anlaşmayı (boşanma protokolünü) uygun bulması gerekir.
 • Ortak Hayatın Kurulamaması Ya Da Fiili Ayrılık Bu genel boşanma sebebine dayanılarak boşanma kararı verilebilmesi için;
 • Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın reddedilmiş olması,
 • Davanın reddedilmesinin üzerinden üç yıl geçmiş olması ve bu süre içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayatın kurulamamış olması,
 • Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması gerekmektedir.

Ortak Hayatın Kurulamaması Ya Da Fiili Ayrılık
Bu genel boşanma sebebine dayanılarak boşanma kararı verilebilmesi için;

 • Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın reddedilmiş olması,
 • Davanın reddedilmesinin üzerinden üç yıl geçmiş olması ve bu süre içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayatın kurulamamış olması,
 • Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması gerekmektedir.