You are currently viewing ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ

ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Çekin Zayi Nedeniyle İptali

Türk Ticaret Kanunu, ticaret hayatını düzenler ve çeşitli ticari işlemlerle ilgili müeyyidelere de bu bağlamda yer vermektedir. Çek kullanımı ticari ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir ödeme aracıdır. Ancak, çeklerin zayi olması durumunda, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çekin iptali konusu önem kazanmaktadır.

Çek Kavramı

Çek, belirli bir tutarı ödemekle yükümlü olan çek defteri sahibi tarafından düzenlenen bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanunu, çekin kullanımını düzenleyen ve çekle ilgili hükümleri içeren bir dizi madde içermektedir. Aynı şekilde, çekin kaybolması veya zayi olması gibi durumlarla karşılaşıldığında, Türk Ticaret Kanunu çekin iptali konusunu da açıkça düzenlemiştir.

Çekin Zayi Olması ve İptal Süreci

Çekin zayi olması durumu, çekin sahibi tarafından fark edildiğinde hemen ilgili bankaya bildirilmesi gereken bir durumdur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, çek sahibi, çekin zayi olduğunu öğrendiği anda derhal yetkili ve görevli mahkemede çekin iptali davası açmalıdır. Dava açılmaması ve bildirimin yapılmaması durumunda, çekin kötü niyetli bir şekilde kullanılması riski artabilir.

Çek İptali Davası

Çekin iptali davası, çekin yetkili hamili tarafından açılan bir dava türü olup çek düzenleyen tarafından açılamaz. Görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri olup yetkili mahkeme Çekin düzenlendiği yer yahut hamilin bulunduğu yer mahkemeleridir. Çek iptali davası açılırken ödemeden men yasağı tedbirli olarak mahkemeden istenmelidir. Ödemeden men yasağı talep edildiğinde mahkemelerce uygulamada yüzde on beş oranında teminat yatırılması şart koşulmaktadır. Çekin iptali davasında mahkemece inandırıcı deliller ile çekin zayi olduğu ispatlandığı takdirde üç defa Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yapılır , ilan üzerine çeki elinde bulunduran kişi mahkemeye müracaat etmezse çekin iptaline karar verilir . Çeki elinde bulunduran kişi mahkemeye müracaat ederse mahkemece davacıya istirdat davası açması için süre verir ve istirdat davası bekletici mesele yapılır ancak istirdat davası açılmaz ise davanın reddine karar verilir.

Sonuç

Türk Ticaret Kanunu’na göre çekin zayi nedeniyle iptali, ticari ilişkilerde karşılaşabilecek önemli bir hukuki konudur. Çek sahipleri, çeklerinin zayi olması durumunda derhal harekete geçerek ilgili mercilere başvurmalı ve çek iptali davasını açmalıdır. Bu süreçte uzman bir hukukçudan hukuki yardım almak sürecin sağlıklı ve etkili yürümesi açısından önemlidir.

Profesyonel yardım ve sorularınız için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
For professional help and questions, you can contact us through our contact numbers.