You are currently viewing İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi veya işveren alacağı ile tazminatı veya işe iade istemiyle ikame edilen davalarda, arabulucuya gidilmiş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Dava şartı olarak arabulucuya başvurulup, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğa uyulmadan açılan davalar dava şartı yokluğundan usulden reddedilecektir.

İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili davalar eskiden olduğu gibi doğrudan açılabilir. Ancak Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemi adamı, bu dava şartı arabuluculuğuna başvuracak işçiler kapsamındadır.

Bir cevap yazın