You are currently viewing TAHKİM – ALTERNATİF YARGI

TAHKİM – ALTERNATİF YARGI

Milletler Arası Tahkim Kanunu , Hukuk Muhakemeleri Kanunu 407 vd. Maddelerinde düzenlenen Tahkim, koşulların sağlanması kaydıyla tarafların anlaşarak adli yargı dışında müracaat edebildiği alternatif özel hukuk uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar, uyuşmazlıktan önce ya da sonra anlaşarak tahkim yoluna müracaat edebilirler, sözleşmelerine ekleyecekleri bir madde ile yahut ayrıca akdedecekleri tahkim sözleşmesi ile ticari faaliyetlerine başlarken tahkim yoluna müracaat edilmesini kararlaştırabilirler.

Taraflar tahkim yargılaması için tahkim yargılaması yapan bir kurumu seçebilecekleri gibi (örn. İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurumu, Milletler Arası Ticaret Odası Tahkim Kurumu) bu seçimi yapmayarak usul kuralları doğrultusunda hakem belirlemesi yaparak da tahkim yoluna müracaat edebilirler. Devlet yargılamasının süre olarak uzun olabilmesi, uyuşmazlığın çözümü için özel uzmanlık gerektiren spesifik bir alanda yargılamayı yürütebilecek kişiye ihtiyaç duyulması, yabancı şirket/yatırımcıların yerel yargıya mesafeli yaklaşımı , gizlilik gibi sebeplerle özel hukuk uyuşmazlıklarında giderek etkinliğini artıran tahkim aynı zamanda tarafları belirsizlikten de kurtararak ticari faaliyetlerinin sonuçlarını hukuki açıdan daha öngörülebilir olmasını sağlamaktadır.

Gerek uluslararası anlamda gerek Türkiye özelinde İş Dünyasının en çok müracaat ettiği Kurumsal Tahkim Kuruluşu Milletler Arası Ticaret Odasıdır ve yayınlanan istatistiklere göre bu oran her yıl aratarak yükselmeye devam etmektedir. Milletler Arası Ticaret Odasının en önemli tercih nedenlerinden bir tanesi Dünyanın elliden fazla şehrini tahkim yeri olarak belirlemesi ve konusunda uzman yetmişten fazla milletten gelen hakemlerin bulunduğu kurumsal bir yapıya sahip olmasıdır.

Bir cevap yazın