You are currently viewing ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ- ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ
Zeytinburnu Danışmanlık Bürosu

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ- ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : ……………………….. (TC Kimlik No:…………….)
(Mernis Adresi)

DAVALI : …………….. (TC Kimlik No:……………………)
(Mernis Adresi)
KONU : Anlaşmalı boşanma talebimizin sunulmasından ibarettir.
AÇIKLAMALAR :

1-Davalı …………. ile , ……… yılından bu yana evli olup müşterek çocuğumuz bulunmamaktadır.

2-Aramızdaki şiddetli geçimsizlik nedeni ile eşler ….. aydır fiilen ayrı yaşamaktayız. Tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün değildir. Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Fiili olarak bitmiş olan bu evliliği resmi olarak da sonlandırabilmek için ekte sunulan anlaşmalı boşanmaya dair protokolü düzenleyerek boşanmaya ve boşanmanın fer’ileri hakkında anlaşma sağlamış bulunmaktayız.

3-Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.

4-Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.

Sonuç itibariyle ekteki protokol de göz önünde bulundurularak yakın bir tarihe duruşma günü verilerek tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol, gerektiğinde tanık beyanları ve her türlü yasal deliller.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; dilekçemin ekinde sunmuş olduğum protokol göz önünde bulundurularak taraflar arasında düzenlenen anlaşmalı boşanmaya dair protokolün onaylanarak davalı ile anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygı ile talep ederim. …/…/2024

EK: Anlaşmalı boşanmaya dair protokol

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL

…………….. ile …………………., aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince;

  1. ………….. ile …………………., karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler.
  2. Tarafların evlilik birliğinden olma müşterek çocuklarının yetişkin olması sebebiyle velayet talepleri bulunmamaktadır.
  3. Taraflar nafaka dahil boşanmanın ferilerine ilişkin karşılıklı olarak hiçbir talepte bulunmayacaklardır. Taraflar birbirlerinden hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceklerini taahhüt ederler.
  4. Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.
  5. Taraflar yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır.
  6. Taraflar, serbest iradeleri ile yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, iş bu protokol anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.
  7. İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı imza altına aldık…../…../2024

Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]