You are currently viewing BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Zeytinburnu Danışmanlık Bürosu

BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

2024/….. E

BORÇLU :

ALACAKLI :

KONU :Borca itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Alacaklı tarafından başlatılan takibe ilişkin ödeme emri tarafıma …. tarihinde tebliğ edilmekle süresinde itirazlarımı sunuyorum.

2-Alacaklı olduğunu iddia eden ve yukarıda ünvanı verilen kişiye herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bu sebeple asıl alacağa , faize ve tüm ferilerine kesin olarak itiraz ediyorum.

TALEP :İzah edilen sebeplerle asıl alacağa , faize ve tüm ferilerine itiraz eder takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederim…/../2024

Ek:Kimlik Fotokopisi.

BORÇLU

Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]